Édouard Louis

Édouard Louis is een geëngaarde auteur wiens werk wereldwijd vertaald is. Hij schildert in zijn romans het leven zoals het is voor mensen uit volkse milieus en hij beschrijft het klassengeweld waar ze slachtoffer van zijn. Via zijn boeken wil hij deze mensen een stem geven en de uitsluitings- en onderdrukkingsmechanismen in onze samenleving aan het licht brengen.

Photo: Jean-François Robert