Johan Truyers

Johan Truyers is adjunct-algemeen directeur van OKRA, de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel. Hij is tevens verantwoordelijke voor de studiedienst van OKRA, waarbij hij zich ook al jaren verdiept in de commercialisering van de ouderenzorg. Winst maken op zorgverlening is voor OKRA ethisch onverantwoord, en ze maken zich zorgen om de afbouw van de openbare zorg. Johan pleit voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in de zorg met inspraak van de bewoners, gebruikers en hun familieleden.