Margot Cloet

Margot Cloet is gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro, de Vlaamse koepelorganisatie van de algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ze zet zich volop in voor een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg. “Corona heeft getoond dat het neoliberaal denken in de zorg, waarbij vooral efficiëntie en winstmaximalisatie belangrijk zijn, geen toekomst heeft” zei ze tijdens een interview van de krant De Morgen.