Skip to content

Op het Italiaanse platteland zwoegden vrouwen op de tabaksvelden. Luister naar Nadia Moscuffo die je hun verhaal vertelt, en kom op het ritme van 8 vrouwen in traditionele kleding de passen van de tarantella en de pizzica nadansen, Italiaanse dansen van vrouwenstrijd.