Aleida Guevara: “Socialisme, dat is respect voor de mensen”

Aleida Guevara, de dochter van Che, komt voor de derde keer naar ManiFiesta. De oudste dochter van de revolutionair heeft nog veel te zeggen over het imperialisme en Latijns-Amerika, de erfenis van haar vader, Cuba ...

Jonathan Lefèvre

Ze is marxiste en huisarts. Beide heeft ze van haar vader geërfd. Maar ze is ook arts in het kinderziekenhuis William Soler in Havana, directrice van het studiecentrum Che Guevara, maker van verschillende documentaires ... Het zou een schromelijke onderschatting zijn om Aleida Guevara te herleiden tot haar familienaam.

Ze is moeder van twee kinderen maar voor alles een overtuigde internationaliste: “In Cuba krijgen de dokters een opleiding met als doel het volk te dienen.” Aleida Guevara werkt zelf intussen ook al 25 jaar samen met de Beweging van Landloze boeren (MST) in Brazilië. “Als arts weet ik dat voldoende voeding nodig is, vooral voor kinderen. De landbouwhervorming is essentieel om de bevolking te voeden. Enkel op die manier kan de droom om te bezitten wat we produceren, realiteit worden en kunnen de diefstal en plundering van onze natuurlijke hulpbronnen gestopt worden.”

Dat internationalisme is de drijfveer van de artsen die in Cuba gevormd zijn. En het is geen slogan. “Hebt u zich al eens afgevraagd waarom de Wereldgezondheidsorganisatie aan Cuba vroeg om hulp te bieden bij de ebola-epidemie? Omdat mijn volk een grondige opvoeding heeft gekregen over ethische waarden, solidariteit, waardigheid en liefde. Onze Cubaanse artsen zijn ter plaatse gegaan met gevaar van eigen leven. Wij zijn ons ervan bewust dat het offer van een mens of van een volk minder belangrijk is dan het lot van de mensheid.”

“Een samenleving waarin de mens centraal staat”

Over links politiek engagement, zegt ze: “Belangrijk is hoe het volk zich voelt. Is het tevreden met wat het heeft? Voelt het zich veilig? Hoe ziet het de toekomst? Ik leef in een andere samenleving [Cuba], die niet perfect is, maar ze zet de mens centraal en dat laat ons toe om te groeien terwijl we leren uit onze fouten en die fouten verbeteren (...) Misschien zou het goed zijn dat linkse mensen eens onderzoeken wat de rol is van het bewustzijn van het volk. Ik voel mij verbonden met de PVDA. De partij groeit omdat de mensen de verandering voelen.”

Socialisme betekent voor Aleida Guevara: respect voor het volk. En het moet dringend worden gerealiseerd: “Sinds het verdwijnen van het socialisme in Europa, en vooral sinds het verdwijnen van de Sovjet-Unie, is het kapitalisme nog meedogenlozer en brutaler geworden omdat er geen concurrentie meer is. Men vindt het dus niet meer nodig om een systeem van volksgezondheid te laten bestaan en ook geen gratis kwaliteitsonderwijs. De sociale verworvenheden die werden afgedwongen door de arbeidersstrijd worden geprivatiseerd ...”

Yankee-imperialisme

Terug naar Cuba. Het eiland heeft hard geleden onder de economische blokkade die de VS oplegden. Het is niet omdat Obama die blokkade een beetje versoepelde op het einde van zijn presidentschap en de diplomatieke relaties tussen beide landen werden hervat dat de dreiging van uit de VS verdwenen is. “De VS dromen er nog altijd van om het grootste eiland van de Antillen te annexeren. Ze snappen niet dat we nog liever ‘wegzinken in de zee dan dat we de glorie verliezen die we hebben meegemaakt’. Als je de documenten leest die door de Amerikaanse zeemacht werden uitgegeven toen Cuba nog een Spaanse kolonie was zal je zien dat ze toen al dezelfde methodes gebruikten als vandaag: economische boycot en blokkade op zee om de bevolking te onderwerpen door honger en ziekte zodat ze het eiland konden annexeren ... omdat ze toen al wisten dat we een rebels en ontembaar volk zijn.”

De aanvallen van de machtige buur nemen vandaag andere vormen aan: “Ze blijven geld gebruiken als overtuigingsmiddel – al zijn het alleen de mensen zonder ethiek die zich laten omkopen. We moeten ons bewust zijn van de kracht van onze vijand. Zoals Che het ooit zei: ‘Je kan het yankee-imperialisme op geen enkele manier vertrouwen, zelfs niet een klein beetje.’”

Voor pacifisme, tegen interventies

Aleida Guevara is radicaal tegen elke westerse inmenging in derdewereldlanden: “Allereerst zouden we aan eender welk Europees land kunnen vragen wat het ervan zou vinden als een leger uit een derdewereldland zou tussenkomen in zijn interne zaken, met bommen op woningen en ziekenhuizen? Wat zouden ze denken over de mensen die deze verschrikkelijke beelden elk dag op tv zien en niet in staat zijn om van hun regeringen te eisen dat ze hun steun aan de verantwoordelijken van deze horror stoppen? Alleen de volkeren zijn in staat om hun interne conflicten op te lossen. Niemand heeft het recht daarin tussen te komen.”

*  Alle citaten van Aleida Guevara komen uit het interview van Andrea Duffour van de Association Suisse-Cuba: "In Cuba is het volk de enige meester die we dienen” Het volledige interview (Frans) vind je bij Cubanismo .

Aleida Guevara op ManiFiesta

De dochter van Che zal deelnemen aan de conferentie “De VS in Latijns Amerika” met de Chileen Pablo Sepulveda Allende. Zaterdag om 11.00 u., Auditorium van het Staf Versluys Centrum.