Skip to content

Volgens Wikipedia is een magnum opus de benaming voor het belangrijkste werk van een auteur. Met De ongelijkheidsmachine schreef Paul Goossens – soixanthuitard, stichtend hoofdredacteur van De Morgen, Europajournalist – ontegensprekelijk zijn magnum opus. “De Vlaamse Piketty”, “de Hugo Claus van de journalistiek”, “internationaal niveau”: het werd na publicatie juichend op de schouders gehesen. Terecht.

Meer dan vijfhonderd pagina’s lang neemt de auteur je mee op een dolle rit doorheen de geschiedenis. Het is een crazy cruise langs vorsten, slavenschepen, fabrieken, banken, oorlogen, opstanden, revoluties en restauraties. De lezer bij wie onderweg de helm niet over de ogen schuift van het geschok en het gedaver ziet vanachter zijn raam de slavendrijvers vervellen tot de 1%, merkt hoe de knapste koppen het gegraai en het onder de duim houden van de gewone m/v/x ideologisch blijven onderbouwen … maar stelt goddank ook vast dat verzet een taai kruid is dat je moeilijk uitroeit.

In zijn boek fileert Paul Goossens de ongelijkheidsmachine en hoe ze te stoppen.