Naar de pagina inboundToon menu

Privacy policy

ManiFiesta hecht veel belang aan je privacy. Omdat we begrijpen dat dit voor jou ook heel belangrijk is, leggen we in deze privacyverklaring uit welke van jouw persoonsgegevens door ManiFiesta worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. Ook het privacybeleid voor onze website kan je hier lezen.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vind je op de website van de privacycommissie.

Persoonsgegevens

De beheerder van de contactgegevens is ManiFiesta: ManiFiesta VZW, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, info@manifiesta.be, +32 2 504 01 58.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, voorkeurstaal.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen je persoonlijke gegevens om jou - al naargelang je interesses - via nationale en regionale nieuwsbrieven op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van ManiFiesta. Ook kunnen we je info vragen om je uit te nodigen voor petities of e-mailacties, om door jou gevraagde informatie op te sturen, om je vrijblijvend te contacteren om het festival te steunen of om tickets te verkopen via onze app 'My ManiFiesta'.

ManiFiesta bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wettelijke bepalingen

Indien je om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie, overeenkomstig de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 24 mei 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de Privacywet van 8 december 1992 verwerkt worden.

De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde activiteiten van ManiFiesta. De verwerking heeft betrekking op bezoekers, vrijwilligers en geïnteresseerden die regelmatig contact onderhouden met ManiFiesta in verband met de doeleinden van ManiFiesta.

Worden jouw gegevens aan derden doorgegeven?

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. ManiFiesta gebruikt de platforms Beeple, Eventsquare en Mailchimp om onze vrijwilligers en de nieuwsbriefabonnees te beheren.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan degene die je ons op vrije, actieve en specifieke basis verstrekt.

Je rechten

Conform de vermelde privacywetten heb je recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ManiFiesta, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via info@manifiesta.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Op eenvoudig verzoek wissen wij je gegevens volledig.

Bij elke nieuwsbrief die je van ManiFiesta ontvangt kan je je automatisch uitschrijven. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Beheer en beveiliging

Je gegevens blijven vertrouwelijk en worden nooit verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je opgeeft. ManiFiesta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

De privacyverklaring wordt regelmatig geüpdatet en kan hier altijd geconsulteerd worden.

ManiFiesta neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ManiFiesta verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ManiFiesta.

ManiFiesta is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet ManiFiesta sites waarnaar onze site verwijst of doorlinkt.

Website

Wanneer je de website van ManiFiesta België bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruikersgegevens die nooit worden gelinkt aan je persoonsgegevens. De bezoekers van de website van ManiFiesta blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruikersgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen is conformeren aan de wereldwijde standaarden van het World Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina’s niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers blijft echter spijtig genoeg een onbereikbaar doel.

Beveiliging

ManiFiesta doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat via haar website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) je computer bereikt.

  • ACEG Wellington Hippodroom – Oostende
Naar bovenkant van de pagina