Naar de pagina inboundToon menu

Tuur Elzinga

Tuur Elzinga is voorzitter van de FNV, de Federatie Nederlandse Vakvereniging. Dat is de grootste vakbond van Nederland, waar zowel mensen rechtstreeks lid van zijn, maar waar ook gehele bonden lid van zijn.

Voordat hij in het FNV-bestuur kwam, zette Elzinga zich lang in voor internationaal vakbondswerk bij Mondiaal FNV en zat hij 9 jaar in de Eerste Kamer voor de Socialistische Partij.

Elzinga stond in 2012 aan de basis van de omvorming van de FNV tot een vernieuwde beweging met sterke, herkenbare sectoren, een direct door de leden gekozen voorzitter en een ledenparlement.

In 2017 werd hij verkozen in het dagelijks bestuur van de FNV en in 2021 tot voorzitter.

Elzinga: ‘Ik wil samen knokken voor een socialer Nederland. Om samen onrecht op het terrein van werk en inkomen te bestrijden, door nog meer werkenden in ons land te organiseren en nog meer vakbondskracht op te bouwen.’

  • ACEG Wellington Hippodroom – Oostende
Naar bovenkant van de pagina